1. Cung cấp server, workstation
- Workstation chuyên dùng cho edit film, chỉnh màu, làm kỹ xảo...
- Workstation chuyên dùng cho vẽ 2d, 3d, kiến trúc nội ngoại thất, quy hoạch...
- Server chuyên dùng cho render, endcode...


2. Cho thuê server, workstation
- Cho thuê theo giờ, theo ngày
- Cho thuê theo gói dự án, theo project sản phẩm
- Cho thuê linh kiện thay thế