HÀNG CÓ SẴN (không có hàng đền 100%)

E5-2678 V3

14.000.000đ
Bảo hành 24 tháng 1 đổi 1 tại BRS, thời gian bảo hành không quá 4 tiếng.
Slượng: